ศูนย์รวมอุปกรณ์งานระบบครบวงจร One Stop Service

DELIVERY การจัดส่งสินค้า

DELIVERY การจัดส่งสินค้าบริษัท จัดส่งสินค้าฟรี โดยใช้บริษัทขนส่ง J&T / SCG EXPRESS เป็นหลัก ในบางพื้นที่ ที่  J&T / SCG EXPRESS ที่ไม่สามารถดำเนินการส่งสินค้าได้
ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าทางขนส่ง ไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทขนส่งอื่น (กรณีสินค้ามีนํ้าหนักมากเป็นพิเศษ) หรือมีการคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมในบางพื้นที่พิเศษซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกล
โดยลูกค้าสามารถดูระยะเวลาจัดส่งสินค้าของ  J&T / SCG EXPRESS    ตามรูปภาพได้โดยปกติบริษัท ตัดรอบการส่งสินค้าทุกวัน เวลา 11.00น.
หากลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า และโอนชําระค่าสินค้าก่อน 11.00น.ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป
(กรณีจัดส่งภายในกรุงเทพและปริมณฑล) 
ยกเว้นขนส่งหยุดทําการ ปกติขนส่งหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

พื้นที่ห่างไกล

สำหรับการจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ปลายทางที่เป็นพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่พิเศษจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์